Vi skal ikke flytte

Det har vært en del spørsmål om Ganddal legesenter skal flytte til sentrum etter skriverier om helsestasjonens flytteplaner i avisene. Legesenteret har ingen planer om å flytte til nye lokaler og dere vil finne oss på akkurat samme vante sted i tiden fremover.