Ganddal legesenter skal vaksinere risikogrupper < 65 år mot Covid 19. Alle aktuelle pasienter vil bli innkalt. Det er ikke nødvendig å kontakte legesenteret

Aktuelle lenker

Vaksiner

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Resepter

Oversikt over dine resepter:
https://www.helsenorge.no/legemidler/

Frikort og egenandeler

Oversikt over dine registrerte egenandeler for helsetjenester:
https://www.helsenorge.no/mine-egenandeler/