Influensavaksine 2022

Vi starter vaksineringen i oktober. Fra 10. oktober seter vi opp vaksinering på ettermiddager slik som tidligere år. Bestill vaksinasjonstime på helsenorge.no eller ring legekontoret for avtale.

Under pandemien var det kun en egenandel på 50 kr for influensavaksinering til risikogrupper. Denne ordningen er dessverre ikke lenger gjeldende, og alle som ønsker vaksine må derfor betale 330 kr ved vaksinering.

Det er fortrinnsvis risikogruppene som vaksineres på legesenteret. Dersom vi har mer vaksiner til overs, kan andre få vaksine etter hvert.